top of page

Kalite Mühendisliği Eğitim İçeriği

Güncelleme tarihi: 12 Şub

Kalite Mühendisliği Eğitim Programı, Kariyer Enstitüsü A.Ş. tarafından sunulan ve uluslararası akreditasyon kuruluşu STAMFORD QUALITY tarafından onaylanmış, kapsamlı ve uygulamalı bir eğitim sürecidir.


Bu programın temel amacı, katılımcıların kalite mühendisliği alanındaki teorik bilgilerini sağlamlaştırmak ve bu bilgileri gerçek dünya senaryolarında uygulayabilecek pratik becerilerle donatmaktır.


Kariyer Enstitüsü Kalite Mühendisliği eğitim içeriği
Kalite Mühendisliği Eğitim İçeriği

Programın içeriği, sektörün ihtiyaçlarına ve uluslararası standartlara göre özenle tasarlanmıştır. Aşağıda, her bir modülün detaylı bir açıklaması yer almaktadır:


Modül 1: Kalite Mühendisliğinin Temelleri Bu modülde, kalite mühendisliğinin tarihçesi, temel ilkeleri ve kalite kültürünün önemi detaylı bir şekilde işlenir. Aynı zamanda, kalite yönetim sistemlerinin (QMS) temelleri, ISO 9001 ve diğer kalite standartlarına giriş yapılır. Katılımcılar, bir organizasyon içinde kalite yönetim sisteminin nasıl entegre edileceğini, kalite politikalarının nasıl oluşturulacağını ve kalite hedeflerinin nasıl belirleneceğini öğrenirler.


Modül 2: Kalite Kontrol ve İyileştirme Teknikleri İkinci modül, İstatistiksel Proses Kontrol (SPC) ve kalite kontrol araçlarını kapsar. Altı Sigma ve DMAIC metodolojisinin yanı sıra, Lean üretim teknikleri ve sürekli iyileştirmenin temelleri üzerinde durulur. Kalite problemlerini analiz etme ve çözme yöntemleri, katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı olarak sunulur.


Modül 3: Risk Yönetimi ve Kalite Araçları Bu modülde, risk yönetiminin temelleri, FMEA, Kök Neden Analizi gibi önemli kalite araçları üzerinde durulur. Katılımcılar, bu araçları kullanarak nasıl etkin bir kalite güvencesi sağlayabileceklerini ve kalite planlamasını nasıl yapacaklarını öğrenirler.


Modül 4: Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu Dördüncü modülde, kalite yönetim sisteminin bel kemiği olan dokümantasyon süreçleri incelenir. Akış şemaları, çalışma talimatları, prosedürler ve kalite el kitabı gibi belgelerin nasıl hazırlanacağı, revize edileceği ve yönetileceği öğretilir.


Modül 5: Kalite Standartları ve Uyumluluk Bu bölümde, kalite standartlarının ve uyumluluğun önemi vurgulanır. Katılımcılara, denetim teknikleri, gözetim süreçleri, sertifikasyon prosedürleri ve yasal uyumluluk gibi konular detaylı bir şekilde anlatılır.


Modül 6: Pratik Uygulamalar ve Vaka Çalışmaları Son modül, öğrenilen teorik bilgilerin gerçek hayattaki uygulamalarını içerir. Endüstriyel vaka çalışmaları, kalite mühendisliği yazılımlarının kullanımı, proje yönetimi ve ekip çalışması becerileri üzerinde durulur.


Eğitim boyunca, katılımcılar gerçek dünya kalite sorunları üzerinde çalışma fırsatı bulurlar ve bu süreçte mentorluk, grup çalışmaları ve bireysel projeler aracılığıyla bilgi ve becerilerini pekiştirirler. Eğitim, katılımcıların kalite mühendisliği alanında derinlemesine uzmanlık kazanmalarını ve bu bilgiyi kariyerlerinde uygulayarak sektörde fark yaratmalarını hedefler.

bottom of page