top of page

Baş Denetçi Nedir?

Güncelleme tarihi: 8 Oca

Baş Denetçi Nedir? Kime Baş Denetçi Denir?

Baş Denetçi Tanımı: Baş denetçi, denetim süreçlerinde liderlik eden, diğer denetçileri yöneten ve yönlendiren, denetim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayan kilit bir role sahip kişidir. Baş Denetçi Nedir sorusuna cevp vermeye devam edelim; Bu pozisyon, denetim alanında kapsamlı bilgi ve deneyim gerektirir.


Baş Denetçi Nedir? Kime Baş Denetçi Denir?
Baş Denetçi Nedir?

Baş Denetçinin Rolü ve Sorumlulukları

Baş denetçi, denetim sürecinin her aşamasında aktif bir rol oynar. Görevleri arasında diğer denetçileri yönlendirmek, denetim planlarını hazırlamak, denetim sürecini takip etmek ve denetimlerin kalitesini sağlamak bulunur. Ayrıca, denetimler sırasında ortaya çıkan problemlere çözüm bulmak, denetim raporlarını hazırlamak ve gizlilik ilkelerine bağlı kalmak da bu rolün önemli parçalarındandır.

Baş Denetçi Olma Yolu ve Eğitim Gereksinimleri

Baş Denetçi Nasıl Olunur?

Baş denetçi olmak için genellikle İşletme, İktisat veya Mühendislik gibi alanlarda lisans düzeyinde eğitim almış olmak büyük avantajdır. Baş denetçi pozisyonuna aday olan kişilerin ilgili alanda tecrübeli olmaları ve belirli eğitim programlarından geçmeleri beklenir.

Eğitim ve Tecrübe Gereksinimleri:

 • İlgili standartlara ait iç tetkikçi ve baş denetçi eğitimlerini tamamlamak.

 • Denetim alanında yeterli tecrübeye sahip olmak.


Baş Denetçi Görev Tanımı ve İşlevleri

Baş Denetçinin Görevleri:

 • Kalite yönetim sistemleri ve belgelendirme kılavuzuna uygun denetim planları hazırlamak.

 • Denetim sürecinin başından sonuna kadar etkin bir şekilde yönetmek.

 • Denetim sırasında ve sonrasında gerekli raporları hazırlamak.

 • Denetim ekibinin koordinasyonunu sağlamak ve gizlilik ilkelerine bağlı kalmak.


Baş Denetçi Ne İş Yapar?

Baş denetçi, denetim sürecinin planlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında diğer denetçileri yönetir. Bu kapsamda aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 • Denetimin kapsamını ve hedeflerini belirler.

 • Denetleme ekibini oluşturur ve görev dağılımı yapar.

 • Denetleme planını hazırlar ve uygular.

 • Denetleme sırasında diğer denetçileri yönlendirir ve destekler.

 • Denetleme sonuçlarını raporlar.

 • Denetleme sonucunda tespit edilen uygunsuzlukları takip eder.

Baş Denetçi Görevleri: Denetim Sürecinin Kalbi

Baş denetçi, denetim ekibini yönetmek, denetim süreçlerini izlemek ve sonuçlandırmak gibi çok yönlü görev ve sorumluluklara sahiptir. Baş denetçinin işlevleri, aşağıdaki gibi çeşitlilik gösterir:

 • A1 Belgelendirme hedeflerine hakim olmak ve bu yönde hizmet sağlamak.

 • Kalite Yönetim Sistemlerine uygun denetim dokümanları ve planları hazırlamak, bu planların şirket tarafından bilinmesini sağlamak.

 • Denetim sırasında, plana uygun olarak faaliyetlerde bulunmak ve denetim liderliği yaparak ekibin koordinasyonunu sağlamak.

 • Denetimlerin, belgelendirme tekniklerine uygun şekilde yürütülmesini garantilemek ve ilgili standartlara uygun denetimler yapmak.

 • Denetim sürecinde ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmak ve çözülemeyen durumlarda ilgili yöneticilere bilgi vermek.

 • Denetimlerde açılış ve kapanış toplantıları organize etmek ve katılımcılara denetim bilgilerini sunmak.

 • Denetim sonrası uygunsuzluk raporlarını hazırlamak ve bu raporları ilgili firmalara iletmek.

 • Firmanın belirlenen uygunsuzluklara karşı düzenleyici ve önleyici tedbirleri alıp almadığını takip etmek.

 • Denetim dosyalarını oluşturmak ve bu dosyaları belgelendirme komitesine sunmak.

 • Gizlilik taahhütlerine sadık kalarak ve imzalanan sözleşmelere uygun şekilde çalışmak.

 • Kalite dokümanlarını eksiksiz uygulamak ve bu dokümanlara dayanarak iş süreçlerini sürdürmek.

 • Denetim ekibindeki uzmanları yakından izlemek ve bu kişiler hakkında üst makamlara geri bildirimde bulunmak.


Baş Denetçi İşe Alım ve Kariyer Fırsatları

Baş denetçi olmak için belirli kişisel ve mesleki özelliklere sahip olmak gereklidir. Bu pozisyona adaylar genellikle disiplinli, sorumlu ve etkin iletişim becerilerine sahip olmalıdır. Baş denetçiler, çeşitli sektörlerde ve bağımsız denetim şirketlerinde kariyer yapma fırsatına sahiptirler.Baş Denetçi İşe Alım Şartları Nelerdir?

Baş denetçi işe alım şartları yapılacak olan göreve göre değişebilir. Ancak genel olarak aşağıdaki şartlar aranır:

 • Baş denetçi sertifikasına sahip olmak

 • İlgili sektörde tecrübe sahibi olmak

 • Disiplinli ve sistematik çalışmak

 • Soru sorarken etkin olabilmek

 • Yazım kurallarına özen göstererek resmi yazı yazabilmek

 • Sorumluluk sahibi olmak

 • Oluşan problemlere yapıcı yaklaşmak

 • Sahip olunan zamanı verimli kullanabilmekbottom of page