top of page

Baş Denetçi Maaşları

Güncelleme tarihi: 25 Ara 2023

Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Baş Denetçileri, bir kuruluşun kalite yönetim sisteminin (KYS) etkinliğini ve verimliliğini değerlendirmekten sorumlu olan profesyonellerdir. Bu, kuruluşun KYS hedeflerine ulaşmasına ve müşteri memnuniyetini artırmasına yardımcı olur.

 Baş Denetçi Maaşları: Türkiye'de 2024 yılı için baş denetçi maaşları ortalama 38.540 TL'dir. Deneyimli baş denetçi maaşları 63.830 TL'ye kadar çıkabilir.
Baş Denetçi Maaşları

Baş Denetçi Maaşları Noktasında Belirleyiciler

KYS baş denetçilerinin maaşları, deneyim, eğitim, beceri ve konum gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. Bu faktörler, maaşların geniş bir aralıkta olmasını sağlar.

Deneyime Göre Baş Denetçi Maaşları

KYS baş denetçilerinin deneyimi arttıkça maaşları da artar. 0-5 yıllık deneyime sahip bir KYS baş denetçisinin ortalama maaşı 25.000-30.000 TL'dir. 5-10 yıllık deneyime sahip bir KYS baş denetçisinin ortalama maaşı 30.000-40.000 TL'dir. 10 yılı aşkın deneyime sahip bir KYS baş denetçisinin ortalama maaşı ise 35.000-60.000 TL'dir.


Becerilere Göre Baş Denetçi Maaşları

KYS baş denetçilerinin sahip olduğu beceriler de maaşları üzerinde etkilidir. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 27001 gibi kalite yönetim sistemleri alanında uzmanlık sahibi olan KYS baş denetçilerinin maaşları daha yüksektir. Ayrıca, denetim planlama ve yürütme, raporlama ve bulguların uygulanması gibi konularda uzmanlık sahibi olan KYS baş denetçilerinin maaşları da daha yüksektir.


Becerilere göre maaş aralıkları, KYS baş denetçilerinin sahip olduğu becerilere bağlı olarak değişir. Belirli alanlarda uzmanlaşmış KYS baş denetçileri, daha geniş bir alanda uzmanlaşmış olanlardan daha yüksek maaşlar kazanır.

Konumlara Göre Baş Denetçi Maaşları

KYS baş denetçilerinin çalıştığı konumlar da maaşları üzerinde etkilidir. Büyük şehirlerde çalışan KYS baş denetçilerinin maaşları daha yüksektir. Ayrıca, özel sektörde çalışan KYS baş denetçilerinin maaşları kamu sektöründe çalışan KYS baş denetçilerinin maaşlarından daha yüksektir. Konumlara göre maaş aralıkları, KYS baş denetçilerinin çalıştığı konuma bağlı olarak değişir. Büyük şehirlerde çalışan KYS baş denetçileri, küçük şehirlerde çalışanlardan daha yüksek maaşlar kazanır. Ayrıca, özel sektörde çalışan KYS baş denetçileri, kamu sektöründe çalışanlardan daha yüksek maaşlar kazanır.

  • Büyük şehirlerde çalışan KYS baş denetçileri : 30.000-50.000 TL

  • Küçük şehirlerde çalışan KYS baş denetçileri : 25.000-40.000 TL

  • Özel sektörde çalışan KYS baş denetçileri : 30.000-60.000 TL

  • Kamu sektöründe çalışan KYS baş denetçileri : 25.000-50.000 TL

Baş Denetçi Maaşları Noktasında Gelecek Trendleri

Kalite yönetim sistemleri (KYS), işletmeler için giderek daha önemli hale geliyor. Bu nedenle, KYS baş denetçilerine olan talep de artıyor. 2023 yılı itibarıyla, Türkiye'de 20.000'den fazla KYS baş denetçisi olduğu tahmin ediliyor. Bu sayının önümüzdeki yıllarda artması bekleniyor.


KYS baş denetçilerinin maaşları da bu trendden etkilenecektir. KYS baş denetçilerine olan talep arttıkça, maaşları da artacaktır. Bu nedenle, KYS baş denetçisi olmak, gelecekte oldukça kazançlı bir meslek olacaktır.


Sonuç olarak

Baş denetçiler, kalifiye ve deneyimli profesyonellerdir. Bu nedenle, maaşları da oldukça rekabetçidir. KYS baş denetçisi olmak istiyorsanız, ilgili eğitimleri almak ve gerekli becerileri geliştirmek önemlidir. Bu sayede, daha yüksek maaşlar kazanma şansınızı artırabilirsiniz.


Siz de Baş Denetçilik kariyerinize doğru yerden başlamak istersiniz değil mi?bottom of page