top of page

TOKUŞ: Firmalar ve Beyaz Yakalılar için 2024’den Çıkış Planı

Kamu otoriteleri tarafında da ifade edildiği üzere, 2024’te beklenen iç pazardaki daralma göz önünde bulundurulduğunda, Türk şirketlerinin ihracata yönelmelerinin önemi daha da artıyor. Bu süreçte, Kalite Yönetim Sistemleri, şirketlerin yurtdışı pazarlara açılmasında kritik bir rol oynuyor. Kariyer Enstitüsü Kurucu Ortağı, Uzman Eğitici Mehmet Erdem TOKUŞ ile yaptığımız röportajda, bu durumun detaylarını, Kalite Yönetim Sistemlerinin firmalar açısından ihracattaki rolünü ve beyaz yakalılar açısından doğacak olan yeni istihdam imkanlarını ele aldık.


Mehmet Erdem TOKUŞ: Firmalar ve Beyaz Yakalılar için 2024’den Çıkış Planı
2024’den Çıkış Planı

Tokuş: Firmalar için 2024’den Güçlü Çıkış Mümkün

TOKUŞ, “2024 yılında beklenen iç pazar daralmasıyla, şirketlerin ihracata yönelmeleri kaçınılmaz hale gelecek. Bu dönemde, ihracat yapabilme kapasitesi, şirketlerin ayakta kalabilmesi ve büyümesi için hayati bir öneme sahip” diyor. Kamu otoritelerinin de yaptıkları açıklamalarda, firmaların 2024’te ihracata odaklanmaları gerektiğini vurguladıklarını belirtiyor.


Kalite Yönetim Sistemlerinin İhracattaki Rolü

TOKUŞ, Kalite Yönetim Sistemlerinin ihracat için olmazsa olmaz bir süreç olduğunu vurguluyor: “Kalite Yönetim Sistemleri, şirketlerin yurtdışı pazarlara açılabilmesinin anahtarı ve dış pazarda rekabet edebilirliğini artırıyor. Bu sistemler, ürün ve hizmetlerin uluslararası standartlara uygunluğunu garanti etmek ve müşteri memnuniyeti sağlamak adına alınan bir dizi kalite entegrasyon süreci, bu da ihracat potansiyelini önemli ölçüde artırıyor.” İhracata yönelecek her firmanın, Kalite Yönetim Sistemlerini firmasına entegre etmek zorunda kalacağını, bu sürecin firmaların global pazarda güvenilir bir oyuncu olmasını ve kurumsal kapasitede artış sağlayacağını ifade ediyor.


KOBİ’ler için Kalite Yönetim Sistemleri

TOKUŞ, özellikle KOBİ’lerin bu süreçte Kalite Yönetim Sistemlerine büyük ihtiyaç duyacağını belirtiyor: “KOBİ’lerin ihracat yapabilme kapasitelerini artırmak için, Kalite Yönetim Sistemlerini iş süreçlerine entegre etmeleri gerekiyor. Bu, sadece ürün ve hizmet kalitelerini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda uluslararası alanda rekabet edebilirliklerini de güçlendiriyor.”


Beyaz Yakalılar için 2024 Çıkış Planı

Mehmet Erdem TOKUŞ, “2024’e yaklaşırken, ekonomik daralmanın etkileri özellikle özel sektörde hissedilecek. Bu dönemde, beyaz yakalı profesyonellerin yeteneklerini ve uzmanlık alanlarını geliştirmeleri kritik bir önem kazanıyor” diyerek mevcut durumu özetliyor. Bu süreçte, iş güvencesini artırmak ve yeni kariyer fırsatları yaratmak adına, Kalite Yönetim Sistemleri alanında uzmanlaşmanın değerine vurgu yapıyor.


Baş Denetçilik ve Kariyer Fırsatları

TOKUŞ, firmaların 2024’den çıkış planlarına kaçınılmaz şekilde ihracatı almaları durumunda “Kalite Yönetim Sistemleri alanında, özellikle baş denetçilik pozisyonları için büyük bir talep doğacak. Bu, ekonomik daralmanın getirdiği zorluklara rağmen, kendisini geliştirmiş kalifiye profesyoneller için önemli fırsatlar sunuyor” şeklinde konuşuyor. Baş denetçiler, şirketlerin uluslararası standartlara uygun olarak yönetildiğinden emin olmak için gereklidir ve bu role olan ihtiyaç, günümüz iş dünyasında her geçen gün artmaktadır.


Tecrübeli Profesyonellerin İhracatta Rolü

TOKUŞ, tecrübeli profesyonellerin bu süreçte önemli bir rol oynayacağını vurguluyor: “İhracata yönelik Kalite Yönetim Sistemlerinin etkin bir şekilde kurulması ve işletilmesi için deneyimli profesyonellere büyük ihtiyaç var. Baş denetçilik gibi roller, bu dönemde şirketler için stratejik bir öneme sahip olacak.”

Mehmet Erdem TOKUŞ’un vurguladığı gibi, 2024 ekonomik daralmasıyla birlikte, Türk şirketlerinin ihracata yönelmesi ve bu süreçte Kalite Yönetim Sistemlerini etkin bir şekilde kullanmaları, sürdürülebilir büyüme ve rekabetçilik için kritik öneme sahip olacak.


Geleceğe Hazırlık: Baş Denetçilik

TOKUŞ, “2024 ekonomik daralması göz önünde bulundurulduğunda, baş denetçilik gibi alanlarda uzmanlaşmak, profesyoneller için sadece mevcut pozisyonlarını korumak değil, aynı zamanda yeni iş fırsatları yaratmak anlamına geliyor. Bu alanda sertifikalı uzmanlar, iş piyasasında değerli bir yere sahip olacaklar” diye ekliyor.

Bu röportaj, 2024’e doğru ilerlerken, özellikle beyaz yakalı profesyonellerin yeteneklerini artırmalarının ve ekonomik daralmanın getirdiği zorluklara karşı koyabilmenin önemini vurguluyor. Baş Denetçilik, bu dönemde kaliteli ve sürdürülebilir kariyer fırsatlarını beraberinde getiriyor.


Tokuş, son olarak şu ifadeleri kullandı; “Dileriz ki firmalar ve profesyoneller 2024’deki daralmadan en az hasarla ve hatta daha güçlü şekilde çıkabilirsin. İnanıyorum ki kurumsal kapasitesini artıran, ihracata yönelen firmalar ve kariyer gelişimine odaklanan beyaz yakalılar bu dönemi ciddi kazanımlar ile arkalarında bırakacak ve geleceğe daha güvenle bakacaklardır.


Bizler de Kariyer Enstitüsü ailesi olarak, 2009’dan günümüze kadar elde ettiğimiz eğitim tecrübemiz ile günün gerekliliklerini ve gençlerimizin kariyer gelişim ihtiyaçlarını göz önüne alarak sürekli gelişim gösteren bir organizasyon yapısı ortaya koyuyoruz. Bu kapsamda İngiltere merkezli bir kalite derecelendirme ve belgelendirme kuruluşu olan Stamford Quality’in Türkiye temsilciliğini 2020’den günümüze kadar sürdürdük. Önümüzdeki dönemde de, Ülkemizin içinde bulunduğu ulusal ve global zorlukların çözümüne katkı sağlamak adına, özellikle İstanbul ve Ankara’da İSG eğitim faaliyetlerimizin yanı sıra kalite yönetim sistemleri alanında belgelendirme faaliyetlerine ve kendi geliştirdiğimiz uzaktan eğitim sistemimiz ile online iç denetçilik ve baş denetçilik eğitimlerine daha fazla odaklanacağız.


10 yılı aşkın süredir kalite yönetim sistemleri alanında elde ettiğimiz bilgi ve tecrübeleri öğrencilerimize aktarmak suretiyle, onlarında kariyer gelişimlerine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu noktada, kendini geliştirmek isteyen bireylerden özellikle talebimiz şudur ki, lütfen eğitim alacakları kurumları ve eğiticilerini çok iyi araştırsınlar. Sadece fiyat odaklı şekilde konuya yaklaşmasınlar. Belge odaklı değil eğitim içeriği, kalitesi ve eğitim sonrası destek noktalarına odaklı karar versinler. Bu sayede edinecekleri kazanımları sahaya yansıtıp kariyerlerinde ilerleme fırsatı bulacaklar ve gelirlerini artırabileceklerdir. Aksi halde, içi boş bir eğitim alarak, duvarda bir süs olarak kalacak bir A4 için maddi ve manevi kayba uğracaklardır.”


Yeni yılın, düşünen ve gelişen tüm kişi ve kurumlar için güzellikler getirmesini temenni ederiz.


Kaynak İSG HABER

bottom of page