top of page

Temel İSG Sertifikası

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre, tüm İşe girişlerde ve Stajlarda zorunlu olan Temel İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) sertifikanızı %100 mevzuata uygun ve tüm kurumlarda geçerli olacak şekilde online olarak almak için şimdi bize ulaşın. 

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE  GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Yıldız Puanı

Fiyatı

Kalan
Kontenjan

3 Kişi

Eğitime Anında Başla

Kamu ve Özel Sektörde Geçerli

İlgili Mevzuata Tam Uygun

PC, Telefon, Tabletten Erişim

Günümüz iş dünyasında, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) bilinci her zamankinden daha önemli bir konumda. Çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak, aynı zamanda iş yerlerinin daha verimli ve etkin çalışmasını sağlamak için kritik bir yere sahip. İşte bu noktada, YENİ MESLEĞİM™ Eğitim Kurumları olarak sunmuş olduğumuz %100 online Temel İSG Sertifika Programı devreye giriyor. Bu program, hem kamu hem de özel sektörde çalışan herkes için tasarlanmıştır ve alanında uzman eğitmenler tarafından sunulmaktadır.

Temel İSG Eğitim İçeriği

1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,

 

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım,

d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,

 

3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma,

Kimler
Temel İSG
Eğitimi
Almalıdır?

(1) İşveren, çalışanlarına asgari aşağıda belirtilen konuları içerecek şekilde temel isg eğitimlerinin çalışan işe başladıktan sonra en kısa sürede verilmesini sağlar.

 

(2) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, işe başlama eğitimi almasını sağlar. Bu eğitimler işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilir. İşe başlama eğitimleri, temel eğitimlerin gerçekleştirilmesine kadar geçen sürede çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte olmalı ve uygulamalı olarak verilmelidir. İşe başlama eğitimi her çalışan için en az iki saat olarak düzenlenir. Bu eğitimlerde geçen süreler temel eğitim sürelerinden sayılmaz.

 

(3) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.

 

(4) Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.

c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

 

(5) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

 

(6) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

 

(7) Bir işyerinde temel eğitimini tamamladıktan sonra yaptığı iş değişmeden yeni bir işyerinde çalışmaya başlayan çalışan, aşağıda yer alan eğitim programının tamamı tekrarlanmaksızın yeni başladığı işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda üçüncü fıkra hükümlerine uygun olarak eğitilir. Çalışanın daha önceki işyerinde temel eğitimi tamamladığına dair belgelerinin kontrolünden işveren sorumludur.

 

Bu çalışanların temel eğitimleri, çalışanın eğitimi tamamladığı tarihten itibaren yeni başladığı işyerinin tehlike sınıfına göre dördüncü fıkrada belirtilen düzenli aralıklar süresince geçerlidir. İşveren bu çalışanları ikinci fıkra hükümlerine uygun olarak ayrıca eğitir.

Kimler
Temel İSG Eğitimi Verebilir?

(1) Çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;

  • İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri,

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi,

  • Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim birimleri,

 

(2) Ayrıca çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri aşağıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından da verilir:

  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.

  • İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri.

  • Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları.

  • Çalışanlara ücretsiz eğitim hizmeti veren ve kamu yararına kuruluş statüsüne haiz, eğitim amaçlı kurulmuş vakıflar.

(3) İkinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlar bu eğitimleri bünyelerinde görevli; işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine veya iş güvenliği uzmanlığı belgesine veya işyeri hekimliği belgesine sahip kişiler aracılığı ile verebilirler. 

Nasıl Katılabilirim?

YENİ MESLEĞİM™ Eğitim Kurumlarımızın resmi web sitesi üzerinden kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilir, Temel İSG Sertifika Programına hemen bugün başlayabilirsiniz.

 

İş sağlığı ve güvenliğinde fark yaratmak ve kariyerinize değer katmak için bu benzersiz fırsatı kaçırmayın!

Şimdi Başvur

Yeni kariyerine sadece bir adım uzaklıktasın. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda detaylı bilgi için sizi arayacağız.

Form Gönderildi

bottom of page